En kennels ekonomi

Att driva en kennel är annorlunda från att driva många andra företag på det sättet att ägaren regelbundet måste ligga ute med stora kostnader innan det finns någon chans att förhoppningsvis få igen de pengarna genom försäljning. Det beror naturligtvis på att det tar lång tid och kostar mycket pengar att få valparna klara för försäljning, och att det inte ens då är garanterat att alla blir sålda. Bara några av de kostnader som en kennelägare måste lägga ut innan de kan fakturera köparna är betalningen till hannens ägare för aveln, veterinärbesök för tiken under dräktigheten, vaccinationer och veterinärbesök för valparna när de är födda, och mat för valparna under de fyra eller fem veckor efter avvänjningen från diandet då de fortfarande ska bo i hemma hos uppfödaren. Det är inte förrän valparna är åtta veckor gamla som de kan säljas.

Som kennelägare måste man därför alltid ha en god ekonomisk buffert som dels kan användas för att finansiera alla dessa utgifter, dels fungerar som en extra inkomstkälla i nödfall, om man inte skulle lyckas sälja alla valpar och därmed inte går med tillräcklig vinst.

Om man känner sig osäker på om man vill försätta sig i den osäkra ekonomiska situation som det innebär att driva en kennel, men skulle vilja prova att föda upp och sälja en kull, kan det vara bra att veta att det går att fakturera utan F-skatt med hjälp av Frilans Finans. På det sättet kan man fakturera köparna av valparna utan problem, och ändå inte behöva ta det slutliga klivet att bilda ett företag för kenneln innan man är säker på att det känns rätt.