Jaga björn med hund

Om man vill jaga björn med hund finns det en hel del man måste tänka på. All jakt innebär riskfyllda moment för både hund och hundförare men jakt på stora rovdjur som till exempel björn innebär många fler risker. Detta framförallt eftersom björnen är ett så stort och kraftfullt djur. En hund eller jägare som blir attackerad av en björn har inte speciellt stor chans att klara sig om inte hjälpen kommer till platsen snabbt. En hund som attackeras av en björn får ofta allvarliga bitskador eller rivskador av björnens vassa klor. Om detta händer gäller det att veta hur man ska agera i aktuell situation och hur man ska göra hundens lidande så litet som möjligt innan den kan få hjälp.

Att bli angripen av björn under jakt

Det är vanligt att man jagar björn i de norra delarna av Sverige, eftersom det är där det är lättast att hitta björnarna. När man jagar björn tar man till många försiktighetsåtgärder men trots detta kan man läsa rubriker som “jägare angripna” och liknande. Det är vanligt att björnarna jagas med lösa hundar och dessa måste veta vad de håller på med och vara mycket väl tränade så att de kan hinna undan när björnen upptäcker hundarna. Om det faller sig illa kan en hund bli skadad av björnen och det är särskilt vanligt om hundarna stöter på en björnhona med ungar. Om en hund blivit angripen och kommer tillbaka med stora sår är det viktigt att få hunden i stillhet så fort som möjligt. Man måste sedan omedelbart till veterinär. Där måste hunden ofta opereras och sys för att såren ska kunna läka och hunden ska ha en chans att överleva.

Skyddskläder för hund och jägare

Om man ska jaga björn kan det vara en stor fördel att i god tid ha tittat på och köpt in bra skyddskläder till både sig själv och sin hund och sett till att de passar bra. Det finns bra fritidskläder och jaktkläder för människa som har stoppning eller foder av till exempel Kevlar som skyddar mycket bra mot angrepp av björn och andra rovdjur. Denna fodring finns ofta i utsatta partier som rygg, bröst, ljumskar och över stora blodkärl och blodådror. För jakthundar finns mycket bra och effektiva skyddsvästar med olika former av fodring som skyddar hundens vitala delar och inre organ. Det som kan vara ett problem är att hunden huvud ofta är helt oskyddat även med dessa skyddsvästar. Skyddskläder och annan utrustning skyddar dock avsevärt bättre än om man är har vanliga kläder.