Krav som ställs på kennelägare/hundägare

 

När man föder upp valpar måste man ta hänsyn till vissa punkter.

  • Rastplats ska finnas tillgänglig och vara så stor att hundarna, både vuxna och valpar får ordentlig plats. Det ska både finnas sol och skugga och en utkikspost som ligger ca 50 cm över marken där hundarna kan gå upp och lägga sig att vila. Det måste även finnas något form av skydd som t.ex. en koja vid dåligt väder.
  • Man får inte binda sina hundar mer än 2 timmar/dygn utomhus och valpar än mindre.
  • Se till att alltid hålla liggplatser rena och håll temperaturen runt 15-20 grader inomhus.
  • Digivande tikar ska ha en ostörd plats där hon kan dra sig undan.
  • Hundar ska ha motion och stimulans flera timmar per dag, lite mindre om hunden är liten.
  • Hundflocken får inte överstiga 10 individer. För många individer orsakar bråk och dålig hälsa. Har man mer än 9 vuxna hundar måste man ha ett paragraf 16-tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller också om man föder upp fler än 2 kullar/år. De bedömer även om man är lämplig som kennelägare.
  • Att lämna hundar i bil kan ha förödande konsekvenser. Bilen får inte överstiga 25 grader eller understiga -5 grader.