Lagar att följa

 

När man är uppfödare måste man följa riktlinjer och bestämmelser för att se till djurens bästa. Här är några regler som SKK har satt upp i samarbete med Jordbruksverket och liknande myndigheter.

Den allmänna policyn och djurskyddslagen

Att man ska ta väl hand om sina djur och sköta om dem på rätt sätt är väl en självklarhet för de flesta. Det utgör den allmänna policyn i relationen mellan ägare och hund. Varje ras har sedan sina speciella behov, tolkningar och förutsättningar som man måste vara bekant med som hundägare. Alla raser behandlas i regel olika när det gäller träning, mental stimulans och ledarskap. Att hunden och ägaren utvecklar gemensam tillit och förtroende är mycket viktigt och träning med hunden ska förekomma på ett sätt som aldrig brukar våld mot den ena eller den andra. Därför får man aldrig använda smärta eller obehag mot hunden i träningssyfte. Det står även i Djurskyddslagen.

Tillsynslagen

Att se till sina djur och inte överge dem är en annan viktig aspekt. Enligt lagen har man starka förpliktelser vad gäller tillsyn av djuren och det gäller både i hemmet och utomhus. Hundar måste vara kopplade på vissa platser och får inte springa lösa hur som helst under jaktsäsonger i skog och mark.

Dopinglagen

Ställer man ut sin hund eller tävlar med den, får den naturligtvis inte ha farliga substanser i kroppen som kan påverka resultatet. Man får inte heller färga päls och nos osv på hunden för att gynna den i utställningar. Även smärtstillande medel räknas som en form av dopingpreparat och man måste respektera karenstiderna. Hundar får aldrig vara skadade eller sjuka när de används i tävlingar och liknande och detta gäller för alla djur.