SKK – Svenska Kennelklubben

 

SKK som förkortningen är, innebär riksorganisationen för alla Sveriges kennelklubbar och har funnits med sedan 1889. Från början var den bara avsedd för avel och uppfödning av jaktraser men täcker numera alla hundar. Idag har SKK ca 300 000 medlemmar. Förbundet är uppdelat i tre grupper som täcker länsklubbarna, specialklubbarna och Svensk Hundungdom som i sin tur organiserar läger och tävlingar för unga hundägare.

SKK fungerar nästan som en liten riksdag, med Kennelfullmäktige i toppen, dock under FCI som är den internationella federationen. I Kennelfullmäktige medverkar representanter från klubbarna ute i landet. Under Kennelfullmäktige sitter Centralstyrelsen som verkställer eller handlägger besluten som gjorts i de övre kretsarna, och sedan har man kommittéer och andra grupper.

SKK har även en Disciplinnämnd som tar hand om brott mot regelverket och anmälningar om dåligt skötta klubbar och uppfödare. Detta gör att medlemmar kan uteslutas, få varningar eller tävlingsförbud med sina hundar under en viss tidsperiod.

Svenska Kennelklubben arbetar för att hundaveln ska fungera bra och att den främjar raser som är rena, sunda, starka både mentalt och fysiskt, bruksmässiga samt har rätt utseende för rasen.

De hjälper även till att ge rätt utbildning för den som vill ge sig in i hunduppfödning, ger råd för uppfostran och skötsel av respektive ras och erkänner nya hundraser men även kunskap i allmänhet för dig som är hundägare eller funderar på att bli det.

De samarbetar även internationellt med andra länders riksorganisationer samt med FCI som är den internationella kennelfederationen. Här utfärdas pass till hundarna och dialogen är mycket viktig mellan länderna, speciellt inom EU där gränserna har suddats ut. Regler vid import och export kontrolleras gemensamt mellan förbunden och ser till att relationerna funkar.

SKK delar även ut ett prestigefyllt pris som kallas för Hamiltonplaketten och kommer av förbundets grundare Adolf Patrick Hamilton. Priset ska tilldelas någon som har gjort en fin insats genom hundavel och samtidigt verkat för att främja klubben i sig.

Det finns även en nordisk kennelorganisation som har hand om hundraser inom de nordiska länderna. Organisationen bär namnet NKU ( Nordisk Kennelunion).

Vill man bli medlem i någon av SKK:s många klubbar, finns det listor på dem på deras hemsida.

Det gäller bara att veta vad som passar din hund och vad den är avsedd för. Man kan få ut mycket positivt genom ett medlemskap i en hundklubb, både för dig som ägare men även för hunden själv.